Securitas

Sørenga 4 sameie har en avtale med Securitas Bomiljøtjenesten.

Bomiljøvekteren kan tilkalles ved for eksempel støy, husbråk, uønsket opphold av personer i fellesarealer eller ved en følelse av utrygghet. Denne tjenesten erstatter ikke kommunens ansvar på offentlig område, men den kan hjelpe oss på vårt private område.

Telefonnummer: 22971070

Det er veldig viktig at du oppgir korrekt adresse og tilstrekkelig informasjon når du tilkaller vekter for hjelp. Dersom tilkallingen gjelder en leilighet i vårt sameie må adresse (Sørengkaia 86, 100, osv..) og Bolignummer  (f. eks H0102) opplyses. Dette er en forutsetning for at styret skal kunne følge opp klagen i ettertid. Alle inngangsdører i sameiet er merket med adresse og bolignummer.

Her kan du lese mer om tjenesten: Bomiljø – Informasjonsskriv til beboere